Вестник „Православие БГ“

На 17 февруари 2006 се появи първият брой на седмичник „Православие.БГ”. Изданието представлява печатна версия на част от съдържанието на портала Православие България (www.pravoslavie.bg).

Защо се появи този вестник? Защото създателите на портала Православие България са убедени, че в България има нужда от пространство за Църквата в живота на съвременния човек. И това пространство е част от общуването, от движението на информация, включително и медийна.

Вестникът е една по-масово достъпна за момента в България форма на комуникация, в сравнение с виртуалната медия. Той е призван да запълни липсата у нас на информационно издание с фактологично и коментарно представяне на значими от гледна точка на Църквата събития от обществения живот. „От гледна точка на Църквата” тук означава – от гледна точка на хората с църковно съзнание и начин на мислене, от гледна точка на православния мироглед, който винаги е лично достояние. В този смисъл вестникът, както и порталът, не е институционализирано, а гражданско пространство. Пространство на свободния разговор, на възможностите да разбереш и приемеш другия, пространство на свободата да бъдеш себе си.

Новините, анализите, четивата и всичко останало, което се публикува в портала и в седмичника „Православие.БГ” отразяват събитията около нас и в нас през призмата на един мироглед, който според авторите на проекта може да бъде основа за изграждане и развитие на пълноценни и духовно живи личности.

Медията е средство за общуване, освен всичко друго. Тя предполага идентификация на двете страни на това общуване.

От едната страна на проекта Православие България стоят хора, които искат да говорят за днешния ден в България и в един по-широк, да не кажем световен контекст, свободно и искрено. А свободно означава най-вече – от бремето на очакванията, от инерциите на дистанцирането, от претенцията за универсалност. И в това говорене Църквата е основна тема, защото тя е такава тема в живота на повечето хора, които участват в процеса.

От другата страна е всеки, който иска да разбере повече за този начин на мислене; който проявява интерес към идеите на християнството, който търси информация за живота на Църквата или който живее в Църквата.

За работата си хората от екипа на портала казват: Православие България е споделено пространство, в което бихме искали да се почувствате уютно и естествено. Място, откъдето да си тръгнете заедно или поотделно, но не и самотно. Надяваме се заедно да създаваме това пространство. И в обществото, и най-вече – в душите си.