„Жената в Стария и Новия Завет“ е темата на библейската беседа през март

You may also like...