Кампания „Стоя до теб“

Национална седмица против зависимостите  „Стоя до Теб”

21-27 ноември 2005

„Стоя до Теб” е първа по рода си инициатива с национален характер, която се провежда с благословението на Светия Синод на Българската Православна Църква. 

„Стоя до Теб” е Национална седмица против зависимостите, която се организира от програма “Стълбица” на фондация “Покров Богородичен”.

„Стоя до Теб” е начинът да обединим усилията си в контекста на Националната стратегия за борба със зависимостите (2003 – 2008 г.)

„Стоя до Теб” е началото на обществен дебат не само за социалните рискове и проблеми пред младите хора в България, но и за следствията от бездуховността и кризата в ценностна система на съвременния човек, както и за ролята на Църквата в разрешаването на тези проблеми.

„Стоя до Теб” е надежда за пострадалите от зависимости да придобият нови знания и опит, за да започнат нов и пълноценен  живот.

„Стоя до Теб” е покана към институции и организации да засвидетелстват полезния си опит, така и към самите зависими – да споделят личния си опит.

„Стоя до Теб” е нашето съпричастие и готовност да застанем до другия – до ближния.

Какво ще се случи през Националната седмица против зависимостите?

Медийна кампания против зависимостите:

„Най-голямата борба в нашия живот е тази, която водим със самите себе си“ е посланието на клипа, който ще бъде излъчен в публично пространство със  съдействието и подкрепата на национални и други електронни медии в България.

Бивши зависими и експерти ще може да видите в най-популярните радио и телевизионни предавания на българските медии.

Кръгла маса по проблемите на младите хора и зависимостите с участието на архиереи на Българската православна църква „Духовното в живота на младия човек”: 

В срещата ще участват  депутати от 40-тото Народно събрание, официални представители на Министерство на образованието,  Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за младежта и спорта и други ангажирани с проблемите на младите хора институции.

Клип – „стоя до Теб” – национална седмица против зависимостите

Най-голямата борба в нашия живот е тази, която водим със самите себе си.

Цел:

Социалните проблеми да се представят по-скоро като следствия на един единствен проблем – бездуховността и безнравствеността.

Действие:

Един и същи човек играе на „канадска борба”, единият е обикновен и видим, а другият е в тъмнина и скрит /лошото и вътрешното в нас/. В борбата надделява ту единият, ту другият. В стаята е тъмно както е тъмно в душата на зависимия и защото последиците от зависимостите са трагични. В цялото време на клипа има глас под кадрите.

Посланията : 

1 – Побеждаваме лошото, когато съдействаме и сме съпричастни с другите до нас, особено с тези, които ни помагат.

2 – Побеждаваме лошото в нас, когато се научим да стоим до Господ, който помага на душите ни.

Текст – св. Николай Велимирович из книгата „Езерни молитви”:

Всяко нещо ме плашеше, докато бях дете,

всяко нещо съжалявам, откак пораснах.

Всяко нещо ми изглеждаше по-силно от мен, докато бях дете.

Сега се усещам по-силен от всичко и съжалявам всичко.

Защото се научих да стоя до Теб, Господи мой,

обкръжен от безсмъртни войски като борова планина.

И раста от Теб като бор от планината.

Всяко нещо вземах за учител, докато бях дете,

и вървях донейде с всяко.

И се научих на немощ и смърт и да викам към Теб.