Мобилна работа с юноши

От 17 до 19 Февруари 2005 г. в София се състоя първият семинар от квалификациония курс „Мобилна работа със застрашени от попадане в особени социални трудности деца и юноши в България“. Осъществяването на проекта “Мобилна работа с юноши в България” стана възможно чрез финансовата подкрепа на “Надежда за източна Европа” („Hoffnung fur Osteuropa“) към Дяконишес Верк на Евангелската Църква в Германия (Diakonischen Werkes der EKD). Проектът се организира от Фондация “Покров Богородичен” под специализираното ръководство на проф. д-р Валтер Шпехт – преподавател в Университет Тюбинген и председател на “Международното сдружение на мобилна работа с юноши” (Internationale Gesellschaft fur Mobile Jugendarbeit e.V. /ISMO/) – Германия и координиран от Мария Янкова.

Предистория на квалификациония курс
Непосредствено след дипломирането ми в Богословския Факултет към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” и благодарение на стипендията, отпусната ми от Диаконишес Верк на Евангелската Църква в Германия, имах възможност да завърша 3-годишна следдипломна специализация – Diakoniewissenschaft (Наука за дяконията) в гр. Хайделберг, Германия. За завършването на специализацията през 2002г. изготвих дипломна работа на тема: “Анализ на социалната дейност за деца и юноши в България. Изследване на социалната политика и положението в специализираните социални институции за деца и юноши и работата с деца на улицата”.  (Дипломната работа е преведена на български език и издадена като книга. Разпространява се безплатно. Можете да я намерите в офиса на Фондация “Покров Богородичен). По време на тази специализация имах възможност да се запозная с успешното прилагане на концепцията “Мобилна работа с юноши” чрез проф. д-р. Валтер Шпехт. Благодарение на проведените изследвания, свързани с подготовката на дипломната ми работа, и въз основа на предоставената информация от български правителствени и неправителствени организации се установи необходимостта от специализирани методи и грижи за деца от рисковите групи в България, както и от концепцията “Мобилна работа с юноши”, отговаряща на конкретните нужди в областта на грижите за деца в риск. Така се зароди идеята, съвместно с проф. Шпехт за стартиране на един квалификационен проект “Мобилна работа с юноши” в България.

Информация за квалификациония курс
Квалификационният курс е насочен към 25 водещи фигури от областта на социалната работа с деца и юноши и по- специално с деца на улицата в България, настоящи и бъдещи специалисти и практикуващи мултипликатори в теорията и практиката.

Обучението по концепцията “Мобилна работа с юноши” прави възможен един нов, различен подход и достъп до децата и юношите, попаднали в особени социални трудности.

Провеждането на квалификационния курс в България се основава на изпитаните структури на организираните досега мероприятия. Планирани са два тридневни квалификационни семинара, както и заключителен колоквиум и практически ориентирани упражнения за участниците. Предава се преди всичко теоретичния и практичен, успешно прилаган опит по концепцията “Мобилна работа с юноши” в работата с деца и юноши, попаднали в особени социални трудности. Квалификацията завършва с получаване на сертификат.

МАРИЯ ЯНКОВА

Още по темата:

Мобилна работа с юноши в Европа >>>