„От Старозаветната към Новозаветната Пасха“ е темата на библейската беседа в навечерието на Възкресение

You may also like...