Tagged: увреждания

Децата с тежки увреждания и нашата отговорност за тях

Източник: сп. Мирна, бр. 12 [поръчай]

Какво означава “деца с тежки увреждания”? Кои са те, какво им е?

Дали това е контингентът на изолираните социални заведения, където не пристъпва външен човек; където в сивота и мръсотия животът е доизживяване?

Дали това са “децата-животни” или “децата-растения”, както по-грубо или по-прилично ги наричат “специалистите”?

Дали това са “уроди и изроди”, както битуват в съзнанието на множество обикновени хора?

Църквата и социалната дейност

“Социална дейност” е популярен термин, чието значение трудно бихме подложили на анализ – толкова самоочевиден ни се струва на пръв поглед. Ако решим да го приложим към Църквата обаче, е необходимо да го разгледаме по-обстойно, защото Църквата има специфично разбиране и за двете му съставки – “социална” (това ще ни отведе към християнското разбиране за обществото), и “дейност” – всичко това, което Църквата мисли като проява и откровение на собственото си битие.