Категория: Списание Свет

Списание Свет

Чрез своята издателска къща ОМОФОР фондацията публикува богословска литература, предназначена за широк кръг читатели и издава месечното списание Свет – издание за религия и култура. Страница на Списание Свет >>> Профил във Фейсбук >>>