Архив

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА ДЯКОНИЯ

Социалната дейност (дяконията) на Църквата е едно от големите предизвикателства пред възраждането на Православието в България. Християнската благотворителност във всичките й възможни форми е неотделима част от живота на хората, изповядващи любовта към ближния като основна ценност на мирогледа си.

„Дякония“ е новозаветен термин, означаващ буквално „служение“. В съвременната му употреба той обозначава най-вече социалната дейност на Църквата.

От самото си създаване фондация Покров Богородичен концентрира своите усилия в работата с хора в неравностойно социално положение. Във всичките си пет програмни направления (Енорийски живот, Дякония (социална дейност), Издателска дейност, Развитие и Обучение) социалните измерения на прехода и последствията му за лицата в неравностойно положение са сред приоритетите, които формират дейността й. Още първите проекти на фондацията – “Споделено пространство: доброволческа инициатива за деца без семейства” (1997), Социална кухня “Покров Богородичен” (1997-98), Енорийски център за социални програми (1998), Медицински център “Покров Богородичен” (1998) и др. – задават параметрите на дългосрочния ангажимент на фондацията в областта на социалните дейности и услуги.

Програмата работи по създаването на православни социални институции и практики и подпомага развитието на тази дейност в цялата страна.

Програма „Стълбица“ >>>

Програма „Стълбица“ включваше дейности по превенция на зависимости, насочени към ученици от 8 до 12 клас от софийски училища и техните родители.

Мобилна работа с юноши >>>

Мобилната работа с юноши е концепция, която се развива от почти 40 години. Тя има за цел да подобри жизнената ситуация на децата и юношите в неравностойно положение, да подпомогне тяхното по-добро развитие и по този начин да намали степента на престъпност в центровете на големите градове, в кварталите, в малките градове и в общините.

Кампания „Стоя до теб“ >>>

Кампанията „Стоя до теб“ се проведе през 2005 г. с благословението на Светия Синод на БПЦ и представляваше първата по рода си национална седмица против зависимостите.

Православна доброволческа инициатива >>>

Програмата стартира през 1997 г. и включваше разнообразни дейности, извършвани от доброволци от православни енории в помощ на деца без родители.

„Черно слънце“ >>>

„Черно слънце“ е изложба на учениците от дома за изоставени деца „Здравец“, град Угърчин, проведена в рамките на програмата „Православна доброволческа инциатива“

Жълти прозорчета >>>

„Жълти прозорчета“ е книжка с детско творчество на проекта Православна доброволческа инициатива, издадена от ИК Омофор

Дневен център за деца с обучителни затруднения >>>

Дневният център „Покров Богородичен“ помагаше на деца с обучителни затруднения да се интегрират в общообразователните училища.

Програма „Домашни грижи“ >>>

Хуманитарна помощ за пострадалите от наводнения >>>

Програмата мобилизира финансови ресурси от страната и чужбина в помощ на пострадалите при природни катастрофи и се осъществява в тясно сътрудничество с църковните структури (епархии и енории) в пострадалите райони.

Медицински център >>>

Медицински център „Покров Богородичен” беше създаден през 1997 г. с цел да работи за подобряване условията на живот на онези, които са отхвърлени от обществото поради заболявания, старост или социално различие.

Фонд Дякония >>>

Фонд “Дякония” подкрепи стотици проекти на български прицърковни организации и други нестопански организации в областите социално служение, образование и култура.

Курс по керамика и грънчарство >>>

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, КРЪГЛИ МАСИ

Църквата и социалната дейност >>>

Международна конференция, състояла се от 17 до 19 октомври 2002 г. в София

Духовното в живота на младия човек >>>

Кръгла маса по проблемите на младите хора и зависимостите, провела се на 23 ноември 2005 г. в НДК, София

Приемното семейство като форма на алтернативна грижа за деца >>>

Семинар с международно участие, проведен на 3 и 4 май 2001 г. в Енорийски център „Покров Богородичен“, София

Нови балкански икони >>>

Конференция „Църква и медии“ >>>

Международната православна конференция „Сътрудничеството на Църквата и медиите“ се състоя на 9-11 ноември 2004 г. в София

Православна младежка среща >>>

Зависимостта от психоактивни вещества – проблеми и практики за превенция, лечение и социална рехабилитация >>>

Семинарът се проведе на 16 май 2002 г. в Енорийски център „Покров Богородичен“, София

Работна среща “Възрастните хора и хора с увреждания в неравностойно социално положение – проблеми и перспективи” >>>

Срещата се проведе на 13 декември 2001 г. в София

Семинар „Децата с тежки увреждания и обществената отговорност за тях“ >>>

Семинарът се проведе на 8 февруари 2001 г. в Енорийски център „Покров Богородичен“ – София

ЕНОРИЙСКИ ЖИВОТ

Енорийски център „Покров Богородичен“ >>>

Енорийският център Покров Богородичен беше създаден в периода 1998-1999 г. като един от най-големите проекти на едноименната фондация. Самата фондация беше създадена през 1994 г. от енориаши към храма, откъдето получи и името си.

МЕДИИ

„Частици святост“ – документална поредица >>>

Вестник Православие БГ >>>

Вестник „Православие.БГ“ излизаше като седмичен печатен дайджест на съдържанието на портала Православие.БГ

Документален филм „Лепта“ >>>

Филмът „Лепта“ беше заснет през 2000 г. и беше първият опит на фондацията в областта на документалното кино. Филмът разглежда въпросите за милосърдието, благотворителността и съвременното състояние на Българската православна църква.

Филм „Съдбата на Вероника“ >>>

Енорийски бюлетин „Покров“ >>>

Списание „Мирна“ >>>

Списание Мирна излизаше четири пъти годишно в периода 1996-2009 г. В списанието се разглеждаха актуални мирогледни, културни и социални теми от православна гледна точка.

Балкански дневници >>>

КОНКУРСИ

Фотоконкурс „Светлината отвътре“ >>>

Конкурс „Блага вест“ >>>

Международно Биенале на църковните изкуства >>>

БОГОСЛОВСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Православен библиотечно-информационен център „Проф. Тотю Коев“ – Велико Търново >>>

ПОКЛОННИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

Програмата за поклонически туризъм организираше поклонически пътувания до свети места в България за българи и чужденци. Целта на проекта беше възраждането на българските манастири и древни светини.

По стъпките на св. Иван Рилски (поклоннически пътувания) >>>

Български скални манастири (поклоннически пътувания) >>>

Иконографски лагери >>>

Литургични лагери >>>

Обучение за развитие >>>

Дългите години на изолация на Църквата от обществения живот доведе до нужда от въвеждане на съвременни методи на организация на нейната просветна и социална дейност. Програмата предлагаше специализирано обучение на организации, институции и групи, свързани с Църквата, в областта на управлението на ресурси, подготовката и осъществяването на проекти, социалната дейност, методика на преподаването. Организираха се тематични конференции, обучителни семинари; предлагаха се и индивидуални консултации.