„От Старозаветната към Новозаветната Пасха“ е темата на библейската беседа в навечерието на Възкресение

И тоя ден да ви бъде за спомен, и празнувайте го като празник за Господа през всички ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение.“ (Изх. 12:14)

„...очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас.“ (1 Кор. 5:7)

Пасха (от евр. „изход“, „преход“) ознаменува момента, в който Бог извежда юдеите от Египет, от робството към свободата. В Сионската горница Христос заедно с апостолите се събрали, за да празнуват Старозаветната Пасха. Но именно там е възвестена Пасхата на Новия Завет. Затова и, както отбелязва сръбският библеист отец дякон Миломир Тодорович: „Пасхата се превръща не само в преход на един народ от робство към свобода, а преход на целокупния човешки род от смърт към живот.

Заповядайте на Велика сряда, пред прага на Празника на празниците, на месечната беседа от поредицата срещи „Книгата на книгите“, заедно да се пренесем в библейски времена – в дните на Изхода на юдеите от Египет под водачеството на Мойсей, и да стигнем до Йерусалим и пасхалното събрание на Господа и Неговите ученици. Очакваме ви!

ЛЕКТОР Доц. д-р Ивайло Найденов

Преподавател по старозаветна библеистика и библейски еврейски език в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Съюза на учените в България, на Обединението на библеистите „Библейски колегиум“, на Комисията за най-новия превод на Библията на български език и на Института „Библия – култура – диалог“. Научно-изследователската му дейност е в областта на Свещеното Писание на Стария Завет. Автор е на монографиите „Библейският Йона“ от поредицата „Библейска библиотека“3 (ББ 3) и „Лозата и виното в Стария Завет (културно-историческо и екзегетическо изследване)“, както и на множество публикации. Съставител е на сборниците „Библията и морето“ (ББ 5) и „Из историята на старозаветния библейски канон“ (ББ 6).

 

Къде: ателие-книжарница „Къща за птици” (София, ул. Проф. Асен Златаров 22). Кога: Велика сряда, 24 април, 18:30 ч.

 

Може да харесате още...